Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Dal-Pres ApS.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Dal-Pres ApS.
Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Dal-Pres.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Dal-Pres side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Dal-Pres ApS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Post Danmark. Vi leverer normalt alle varer inden for 2 hverdage efter bestilling.

Reklamationsret
Risikoen for varerne: Risikoen for varer købt hos Dal-Pres ApS overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation: Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Dal-Pres, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Dal-Pres via e-mail dal-pres@dal-pres.dk.
Der ydes 24 måneders reklamationsret på alle vare købt hos Dal-Pres.

Pris og betaling
Hos Dal-Pres ApS kan du bestille dine varer online og betaling sker via – offentlig via EAN med 30 dages netto & private via faktura med 14 dages netto til den på fakturaen angivet bankkonto.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til varerne forbliver hos Dal-Pres ApS indtil varerne er fuldt og endeligt betalt. Dette gælder også evt. varer der har været udlånt til kunden. Ved udlån hæfter kunden for evt. skader på varerne.

Fortrydelsesret
Du har, når du handler hos os, 14 dages fortrydelsesret og herefter 14 dage til at sende varen retur.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved e-mail til dal-pres@dal-pres.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Du kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Returnering sker til vores adresse -> Dal-Pres ApS – Sleipnersvej 1 – 4600 Køge og omkostninger hertil afholdes af kunden.

Dog bortfalder fortrydelses- & returretten for software der understøttes med installationskode hvor programmet efterfølgende kan køre uden den fysiske CD eller USB.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail dal-pres@dal-pres.dk.